extimg

Ums - Husc Analyst

Tiện ích này giúp bạn quản lý, thống kê điểm của bạn, dành cho các bạn theo học tại Đại học Khoa học Huế và Đại học Ngoại ngữ Huế

4.96 (27)
Publisher: iqa.otis
Overview
Stats
Download
Reviews

Overview

What is Ums - Husc Analyst?

Tiện ích này giúp bạn quản lý, thống kê điểm của bạn, dành cho các bạn theo học tại Đại học Khoa học Huế và Đại học Ngoại ngữ Huế.

SCREENSHOT

Preview
screen shot
Preview
screen shot
Preview
screen shot
screen shot

SUMMARY

Có gì mới trong các phiên bản *** v2.1.1 *** Optimize & Clean code *** v2.1.0 *** Add Google Analyst *** v2.0.5 *** Cập nhật extension's icon và popup *** v2.0.4 *** Thêm khảo sát khoá học Node.js (Express) và sửa lỗi, cải thiện code *** v2.0.3 *** Tạm ngưng hỗ trợ chatGPT *** v2.0.2 *** Cải thiện UI/UX *** v2.0.1 *** Thêm thư viện, cải thiện chất lượng *** v2.0.0 *** Vui lòng đọc tại liên kết bên dưới để xem những sự thay đổi: https://otis-dev.notion.site/otis-dev/UMS-HUSC-EXTENSION-423f07f58e7c4ba8bf39660b90a4fb8b *** v1.2.6 ***: - Sửa lỗi dự đoán điểm thi cần đạt *** v1.2.5 ***: - Sửa lỗi đánh giá học lực và bật/tắt tính năng *** v1.2.4 ***: - Sửa lỗi không nhận được thông báo khi có tin nhắn *** v1.2.3 ***: - Sửa lỗi truy cập bằng phương thức HTTPS và cải thiện hiệu năng *** v1.2.2 ***: - Tính năng mới: Xuất bảng điểm *** v1.2.1 ***: - Tính năng mới: Dashboard - Cải thiện UI (Toolbox) - Hiển thị phiên bản của extension ở popup - Thay đổi icon extension *** v1.1.2 ***: - Bổ sung đếm số học phần xếp loại F *** v1.1.1 ***: - Sửa lỗi biểu đồ hệ 10 của học kỳ gần nhất - Làm tròn điểm dự kiến cần đạt theo thang điểm 0.25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiện ích sẽ giúp các bạn dễ dàng quản lý, thống kê điểm theo học kỳ, theo năm. Ngoài ra, chúng tôi còn bổ sung thêm một số tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn. Giao diện được tùy chỉnh sẽ trông bắt mắt hơn, đẹp đẽ hơn. Chi tiết vui lòng xem tại https://ducphuc-dev.github.io/ums-husc-analyst

See More

Stats

15 Days

Trends for Ums - Husc Analyst:

Rank

#0
--

User count

#
--

Category Rank

#
--

Rating

#4.96
--

Download

The latest version of Ums - Husc Analyst is available on the Chrome web and is currently being used by 532 active users. The initial version was launched on 2020-07-02.

Total Downloads:  0(Downloads from CRX Insider)

HOW TO INSTALL Ums - Husc Analyst FROM A CRX FILE

  1. Download Ums - Husc Analyst CRX file
  2. NOTE: Sometimes the browser may block downloading / installing CRX file from outside the Chrome Web Store. If so, you may need to download the ZIP file instead
  3. In the URL bar, go to chrome://extensions
  4. Enable Developer mode
Show more

Ratings

4.96

Average Rating

Total ratings

27

USER REVIEWS (0)

No reviews