extimg

Mona Secure Protocol V3

Cấu hình admin cho mona website

5.00 (3)
Publisher: nhaphangtrungquoc11
Overview
Stats
Download
Reviews

Overview

What is Mona Secure Protocol V3?

Cấu hình admin cho mona website.

SCREENSHOT

Preview
screen shot
Preview
screen shot
Preview
screen shot
screen shot

SUMMARY

Tiện ích mở rộng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Mona Software. Tiện ích này cung cấp tính năng bảo mật cho hệ quản trị nội dung do Mona Software cung cấp, như một lớp bảo mật thêm vào ngoài phương thức xác thực bằng tài khoản thông thường. Ở phiên bản ra mắt 0.0.1 này sẽ bao gồm các tính năng: thêm bảo mật 2 lớp cho website khách hàng Mona thông qua việc gửi kèm request header và verify request header từ phía server

See More

Stats

15 Days

Trends for Mona Secure Protocol V3:

Rank

#0
--

User count

#
--

Category Rank

#
--

Rating

#5.00
--

Download

The latest version of Mona Secure Protocol V3 is available on the Chrome web and is currently being used by 1,000 active users. The initial version was launched on 2023-08-10.

Total Downloads:  0(Downloads from CRX Insider)

HOW TO INSTALL Mona Secure Protocol V3 FROM A CRX FILE

  1. Download Mona Secure Protocol V3 CRX file
  2. NOTE: Sometimes the browser may block downloading / installing CRX file from outside the Chrome Web Store. If so, you may need to download the ZIP file instead
  3. In the URL bar, go to chrome://extensions
  4. Enable Developer mode
Show more

Ratings

5.00

Average Rating

Total ratings

3

USER REVIEWS (0)

No reviews