extimg

Zeri - Kthe cdo tekst ne audio ne shqip

Kthe ne audio

5.00 (6)
Publisher: zeri.app
Overview
Stats
Download
Reviews

Overview

What is Zeri - Kthe cdo tekst ne audio ne shqip?

Kthe ne audio.

SCREENSHOT

Preview
screen shot
Preview
screen shot
Preview
screen shot
Preview
screen shot
Preview
screen shot
Preview
screen shot
screen shot
screen shot
screen shot
screen shot

SUMMARY

"Zeri - Kthe cdo tekst ne audio shqip" is an extension that supports the official app (https://www.zeri.app) and uses its service to bring to customers a simple solution to convert every text in Albanian into audio(audio generated). Its supported by more than 85% of Albanian language(except dialects). Its a free extension(with limited use) for every Chrome user, which while they navigate at any Albanian language website(ex: news website) , they can listen a selected text they choose. We don't track any information from users. ZERI është një shërbim online që synon të ofrojë zgjidhje të të folurit për software, web, aplikacione mobile etj. Qëllimi ynë është të sjellim shërbimin më të mirë 'TTS'(text to speach) në gjuhën shqipe. Me më shumë se 100.000 fjalë të regjistruara në gjuhën shqipe, të cilat mbulojnë mbi 80% të fjalëve më së shumti të përdorura gjerësisht, bën që ZERI të konvertojë tekstin lehtësisht në audio. Implementimi i ML dhe Artificial Intelligence, bën të mundur që të kontrollojmë intonacionin, të rrespektojmë shenjat e pikësimit, dhe është në gjendje që të mësoj dhe të përmirësohet gjatë gjithë kohës.

See More

Stats

15 Days

Trends for Zeri - Kthe cdo tekst ne audio ne shqip:

Rank

#0
--

User count

#
--

Category Rank

#
--

Rating

#5.00
--

Download

The latest version of Zeri - Kthe cdo tekst ne audio ne shqip is available on the Chrome web and is currently being used by 35 active users. The initial version was launched on 2020-05-10.

Total Downloads:  0(Downloads from CRX Insider)

HOW TO INSTALL Zeri - Kthe cdo tekst ne audio ne shqip FROM A CRX FILE

  1. Download Zeri - Kthe cdo tekst ne audio ne shqip CRX file
  2. NOTE: Sometimes the browser may block downloading / installing CRX file from outside the Chrome Web Store. If so, you may need to download the ZIP file instead
  3. In the URL bar, go to chrome://extensions
  4. Enable Developer mode
Show more

Ratings

5.00

Average Rating

Total ratings

6

USER REVIEWS (0)

No reviews